Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 9,GIA SƯ QUẬN 9,TRUNG TAM GIA SU QUAN 9,GIA SU QUAN 9,GIA SU NHAN VAN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 11895
Lớp dạy: Lớp 11
Môn dạy:
Địa chỉ: LÃ XUÂN OAI,PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,700,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: SẮP XẾP - 18H ( TRỪ 2,6 )
Yêu cầu: SINH VIÊN
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 0972 39 22 33
đồng/1 buổi