Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 9-GIA SƯ QUẬN 9-TRUNG TAM GIA SU QUAN 9-TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 9-GIA SU NHAN VAN-GIA SƯ NHÂN VĂN-TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN-TRUNG TÂM GIA SƯ NHÂN VĂN-GIA SƯ QUẬN 9-GIA SU QUAN 9-TRUNG TAM GIA SU QUAN 9-TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 9

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 13252
Lớp dạy: Lớp 10
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: ĐÌNH PHONG PHÚ, PHƯỜNG TNPB, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: SẮP XẾP
Yêu cầu: GIÁO VIÊN ( 25/6 HỌC )
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi