Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SƯ NHÂN VĂN BÌNH THẠNH,GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 11900
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy:
Địa chỉ: LÊ VĂN DUYỆT, PHƯỜNG 3, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: SẮP XẾP - 18H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Người học:
Liên hệ: 090 7711224 - 0988 839 039 - 0972 39 22 33
đồng/1 buổi