Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN BINH THANH,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SU NHAN VAN,GIA SƯ NHÂN VĂN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12694
Lớp dạy: Lớp 10
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: NGUYỄN HỮU CẢNH, P22, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: SX, SAU 17H
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi