Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU QUAN BINH THANH

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12691
Lớp dạy: Lớp 10
Môn dạy: Văn
Địa chỉ: ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG 22, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: CN, SX
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi