Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN GO VAP,GIA SƯ NHÂN VĂN,GIA SƯ QUẬN GÒ VẤP,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN GO VAP,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN GO VAP

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12677
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: PHẠM VĂN ĐỒNG, PHƯỜNG 1, Q.Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: THỨ 2,4,6, 18H
Yêu cầu: SINH VIÊN (CHỦ YỀU AV) (2HS)
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi