Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN PHU NHUAN,GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN PHU NHUAN,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU,GIA SU QUAN PHU NHUAN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 11268
Lớp dạy: Lớp 10
Môn dạy: Toán, Lý
Địa chỉ: NGUYỄN KIỆM , PHƯỜNG 4, Q.Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0988 839 039 - 0972 39 22 33
đồng/1 buổi