Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN PHU NHUAN, GIA SU NHAN VAN,TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN PHÚ NHUẬN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 11888
Lớp dạy: Lớp 10
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: HOÀNG VĂN THỤ, PHƯỜNG 9, Q.Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: SX, 19H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 0972 39 22 33
đồng/1 buổi