Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN PHU NHUAN,GIA SU QUAN PHU NHUAN,TRUNG TAM GIA SU QUAN PHU NHUAN,GIA SU QUAN PHU NHUAN,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU,GIA SU QUAN PHU NHUAN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 11255
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: PHAN XÍCH LONG, PHƯỜNG 7, Q.Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Giáo Viên Nam / Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi