Banner
Banner Mobile

GIA SƯ QUẬN THỦ ĐỨC, GIA SƯ,GIA SU QUAN THU DUC,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU QUAN THU DUC,GIA SU QUAN THU DUC,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU QUAN THU DUC,TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN THỦ ĐỨC,GIA SU QUAN THU DUC,GIA SU NHAN VAN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 10015
Lớp dạy: Lớp 2
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: PHẠM VĂN ĐỒNG, P, LINH ĐÔNG, Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: sắp xếp
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi