Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN THU DUC,GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN THU DUC,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12678
Lớp dạy: Lớp 11
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: VÕ VĂN NGÂN, TRƯỜNG THỌ, Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Mức lương: 4,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: SX, SAU 17H ( TRỪ THỨ 5 7 )
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi