Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN THU DUC,TRUNG TAM GIA SU,GIA SU QUAN THU DUC,GIA SU NHAN VAN,GIA SƯ NHÂN VĂN,TRUNG TAM GIA SU,GIA SU QUAN THU DUC,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU,GIA SU QUAN THU DUC,GIA SU QUAN THU DUC,GIA SƯ QUẬN THỦ ĐỨC,

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 11254
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: ĐẶNG VĂN BI, BÌNH THỌ, Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp 19h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ (TRỪ THỨ 6)
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi